info@processcamp.nl

Afstudeerevent 2021

Ontmoet proces-professionals op 18 maart

en geef jouw 
onderzoek én carriére 
een vette boost!

Dat was de slogan die dit jaar centraal stond tijdens het landelijke afstudeerevent gericht op proces optimalisaties. 

Tijdens het evenement hebben zeven afstudeerders van vier verschillende hogescholen hun nieuwe inzichten doormiddel van een pitch en/of een workshop met ons gedeeld. 

Reacties waren zeer positief, van zowel de procesprofessionals als ook de afstudeerders. Benieuwd wie de afstudeerders waren en wie er gewonnen heeft? 

DE AFSTUDEERDERSWINNAAR

Presentaties

De afstudeerders

Locatie: Online

De afstudeerders

Hierbij stellen Tyra, Tim, Cindy, Lennart, Lotte, Max en Gina zich voor.

Tyra Vriens

Door de grote groei die de organisatie kent ontstaan veel nieuwe processen en dit gaat gepaard met nieuwe informatie en communicatie. De huidige strategie van de organisatie sluit hierdoor niet meer goed aan op de wensen en behoeften van het team. Het doel van het onderzoek is daarom om samen met het management te komen tot een gewenste strategie en bijbehorende organisatiestructuur, waarbij de focus ligt op het formaliseren van structurele communicatielijnen en overlegmomenten.

Tim Coenraats

Mijn afstudeerscriptie gaat over het alloceren van voorraden aan distributiecentra middels een model die een klant kan vertellen hoeveel van een bepaald product waar in de supply chain moet liggen om zo bepaalde doelstellingen zoals servicelevel en levertijden te verbeteren. Hierbij wordt dus gekeken naar twee brede vragen, namelijk: Hoeveel van een bepaald product moet besteld worden en waar moet dit product in de supply chain zijn. 

Cindy van Seters

De organisatie waar ik bezig ben met mijn onderzoek heeft recentelijk een reorganisatie ondergaan. Deze reorganisatie heeft gezorgd voor onrust en onduidelijkheid bij de medewerkers. Samen met de medewerkers ga ik reflecteren hoe zij de reorganisatie hebben ervaren en wat de organisatie hiervan kan leren. Daarnaast zal er gezamenlijk gekeken worden naar hoe de nieuwe werkprocessen ingericht moeten worden om op een agile manier te kunnen werken. Door nauw met de mensen samen te werken proberen wij het beoogde resultaat te behalen.

Lennart Buijs

De organisatie waarbij ik mijn afstudeeropdracht uitvoer is de flink gegroeid. Hierdoor is het inzicht in de financiële cijfers verloren gegaan. Als gevolg hiervan weet men niet welke projecten rendabel zijn en worden er onnodige fouten gemaakt. Dit kost geld en tijd. Het is aan mij om meer inzicht te creëren in de financiële cijfers en om verspillingen aan het licht te brengen. Tevens zal er een optimalisatieslag worden gedaan aan de hand van de Lean Six Simga methode.

Lotte Martens

De organisatie waarbij ik mijn afstudeeropdracht uitvoer streeft naar het worden van een lerende organisatie, waarbij medewerkersbetrokkenheid erg belangrijk is. Echter ontbreekt deze betrokkenheid tot op heden nog in te grote mate, daarom wordt onderzoek gedaan naar de huidige en gewenste situatie met betrekking tot de organisatiecultuur en de invloed hiervan op de betrokkenheid van werknemers, om zo te komen tot een passende manier om medewerkers te betrekken in het verbeterproces.

Max Eikholt

Door de groei van mijn afstudeerorganisatie en geen focus op interne processen, werkt ieder op zijn/haar eigen manier.
Mijn onderzoek richt zich daarom op de vraag: “Op welke manier dienen de interne processen te worden afgestemd op de customer journey met de klanttevredenheid als uitgangspunt, zodat interne fouten worden beperkt en een ISO 9001 certificaat kan worden behaald?”

Gina Messing

De organisatie waar ik mijn scriptie voor schrijf is momenteel erg groeiende. De integratie van een Aziatisch bedrijf vormt risico’s vooral voor de huidige inkoopafdeling. Wanneer dit niet onder de loep wordt genomen is de kans aanwezig dat er leverproblemen ontstaan. Het is aan mij om vast te stellen wat de huidige en gewenste inkoopsituatie is bij de organisatie, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het uiteindelijke doel is om een concreet inkoopplan te creëren dat de inkoopafdeling van de organisatie een houvast geeft, zodat risico’s beperkt blijven.

En de winnaar is…

Cindy van Seters

Tijdens haar spetterende presentatie heeft Cindy het publiek overtuigd van haar actiegerichte aanpak om de afstudeerorganisatie mee te nemen in een noodzakelijke verandering die het resultaat is van een reorganisatie.

We verwachten binnenkort meer van Cindy te horen/lezen! Voor nu wensen we haar en de andere afstudeerders die hun werk gepresenteerd hebben heel veel succes met de afronding van hun afstudeerstage. 

Voor wie was dit event?

Onze community is er voor iedereen die zich bezig houdt met procesmanagement: ervaren professionals uit de beroepspraktijk, wetenschappers en afstudeerders.

Onze vrienden sluiten zich aan bij de community, omdat ze graag hun kennis willen verbreden, hun netwerk willen vergroten en hun carrière een boost willen geven.

Afstudeerders

Zoek je waardevolle feedback van professionals uit het werkveld voor je afstudeeronderzoek?

Geef en krijg waardevolle input via jouw presentatie of workshop!

Professionals

Ontmoet het aanstormend talent en help hen met het verrijken van hun afstudeeronderzoek.

Sluit aan en vergroot je kennis en netwerk op het gebied van procesoptimalisatie!

Keynote Milou van Elburg

Waarom hebben we processen voor alles wat in organisaties belangrijk is en goed en snel moet gaan, maar voor innovatie vaak niet?

Milou van Elburg helpt organisaties bij het inrichten en uitvoeren van een klantgericht innovatieproces. Milou is een ervaren innovatie consultant, trainer, coach en spreker. Ze gebruikt talloze tools en methodieken, veelal gebaseerd op de Lean Startup filosofie en design thinking, om organisaties te helpen innovatieve ideeen te exploreren en valideren. Ze hanteert altijd twee basis regels: werk altijd vanuit het probleem van de klant dat je probeert op te lossen en ga er altijd vanuit dat je aannames niet kloppen. Milou heeft ervaring in tal van branches, profit en non profit. Of het bedrijf nou een startup, MKB bedrijf of corporate is, het maakt haar niet uit. De methodieken zijn overal belangrijk en toepasbaar.

Programma van de avond

17:30  Inloop
18:00  Welkom
18:10  1e ronde Workshops en presentaties
18:50  Keynote Milou van Elburg
19:20  2e ronde Workshops en presentaties
20:05  Borrel & Netwerken
20:15  Prijsuitreiking 
21:00  Einde event

Wegens het coronavirus was het evenement volledig online.

Mocht je vragen hebben over dit evenement, neem gerust contact op via info@processcamp.nl.  

Deelnemende hogescholen