info@processcamp.nl

Awards

(Digital) Process Innovator Awards

Wie werkt er aan een inspirerend project of heeft een inspirerend project afgerond en komt in aanmerking voor Digital Process Innovator of the year en zal hiervoor in het zonnetje gezet worden?!

Binnen ProcessCamp blijven we ook met elkaar delen. Elk jaar zijn wij benieuwd of er succesvol transformatie project afgerond is waar je trots op bent, dan zouden we het het waanzinnig vinden als je dit ter inspiratie met ons wilt delen. Óf ken je iemand die een dit heeft gedaan en vind je dat hij of zijn hiervoor in aanmerking MOET komen? Vanuit ProcessCamp benoemen wij elk jaar “een Digital Process Innovator” van het jaar.

Marcella Heijkoop

Proces afstudeerder 2022

Tijdens haar spetterende presentatie heeft Marcella het publiek overtuigd van haar onderzoek en aanpak om het bevoorradingsproces inzichtelijk te krijgen, zodat men tot een vernieuwde werkwijze kan komen die past bij de nieuwbouwplannen van het GHZ. 

Cindy Seeters

Proces afstudeerder 2021

Tijdens haar spetterende presentatie op het landelijk afstudeerevent 2021 heeft Cindy het publiek overtuigd van haar actiegerichte aanpak om de afstudeerorganisatie mee te nemen in een noodzakelijke verandering die het resultaat is van een reorganisatie.


In het oktober nummer van AG Connect heeft ze de eindresultaten van haar afstudeeropdracht beschreven. 

Frank van Geffen

DPIotY  2018

Frank van Geffen heeft zijn interesse en kunde in procesinnovatie en in het bijzonder in Process Mining altijd met enthousiasme gebracht. De impact van zijn werk bij Rabobank is dat hij diverse compliance processen op gebied van Identity & Access Management drastisch aan het vernieuwen is, door de collega’s te voorzien van nog nooit eerder gemaakte combinaties van data inzichten met een voor deze afdeling ongekende snelheid (dit resulteert in een versnelde reductie van het interne fraude-risico welke de Rabobank dagelijkse loopt). Als tweede creëert Frank de komende weken een verdere substantiële impact, doordat Frank het mogelijk maak voor ieder team binnen de Rabobank, die Jira gebruikt ter ondersteuning van hun agile/scrum werkwijze, dit via Process Mining te analyseren. De teams krijgen hiermee een advanced analytics tool in handen, waarmee men op fundamentele wijze hun agile processen kan gaan optimaliseren en vernieuwen.

De award is uitgereikt tijdens Business Process Transformation 2018 in Nijkerk.